Mỹ nghệ

Lắp ráp xe

triển lãm cơ khí

Làm tàu

trồng nấm

Tranh Gạo

Gốm

Thương Hiệu Vàng Công Nghiệp Việt Nam - 2014

Được sự nhất trí của lãnh đạo Bộ Công Thương, Tạp chí công nghiệp và Tiêu dùng phối hợp với cục công nghiệp địa phương – Bộ Công Thương tổ chức thực hiện Chương trình truyền thông và khảo sát “Thương hiệu vàng công nghiệp Việt Nam” lần thứ nhất năm 2014 tại Nhà hát Lớn TP.Hà Nội vào tháng 1/2015 và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Kỹ thuật số Việt Nam (Kênh VTC1)
 

Công tác Khuyến Công với công tác phát triển nghề

Một trong những điều kiện tiên quyết đê thúc đẩy công nghiệp nông thôn chính là cơ sở sản xuất và ngành nghề công nghiệp nông thôn. Mối quan hệ giữa phát triển nghề và cơ sở luôn ràng buộc lẫn nhau và cũng là động lực để phát triển. Chất xúc tác cho mối quan hệ này chính là cơ chế chính sách của Nhà nước, trong đó khuyến công giữ vai trò nhân tố trung tâm khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn…